Jurist

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Het Rekenhof

Bedrijfsinformatie

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.

 

Functiebeschrijving en profiel

Het Rekenhof wenst auditeurs aan te werven voor volgende opdrachten:

 • Juridische adviesverlening ter attentie van het management en de diensten van het Rekenhof met betrekking tot de uitvoering van de grondwettelijke en wettelijke opdrachten van het Rekenhof evenals zijn interne organisatie en werking. De materies die hierbij inzonderheid aan bod kunnen komen betreffen :
 • de bevoegdheden, organisatie en financiering van de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten;
 • de administratieve en jurisdictionele bescherming tegen de overheid;
 • de regelgeving met betrekking tot de opdrachten, interne organisatie en werking van het Rekenhof.
 • Ondersteuning bij de behandeling van geschillen voor de gewone hoven en rechtbanken evenals voor de administratieve rechtscolleges, waarbij het Rekenhof partij is.
 • Opvolging van de evoluties in de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer en ter beschikking stelling van zijn expertise aan het Rekenhof en zijn diensten.

U beschikt over een master/licentiaatsdiploma in de rechten en over een grondige juridische kennis van volgende domeinen: :

 • Staats- en administratief recht;
 • Burgerlijk verbintenissen- en contractenrecht;
 • Vennootschapsrecht, en meer bepaald de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen, evenals de bijzondere regels inzake de NV;

U heeft ten minste 2 jaar relevante ervaring in in een juridisch beroep of in een juridische functie bij een openbare dienst of een privé-onderneming.

 

Aanbod

 • Een statutaire tewerkstelling in een afwisselende en maatschappelijk zinvolle functie;
 • Een minimum brutomaandwedde van 4.476,71 euro (verhoogd naargelang uw ervaring);
 • Maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding woon-werkverkeer;
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

 

Contact

Meer informatie (met o.a. de selectieprocedure) is beschikbaar op de website van het Rekenhof  www.rekenhof.be, rubriek Vacatures, waar u ook het inschrijvingsformulier vindt.

Uiterste inschrijvingsdatum : 8 februari 2016 (datum poststempel).