Financiële auditor

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

Het Rekenhof

Bedrijfsinformatie

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.

 

Functiebeschrijving en profiel

Het Rekenhof wenst auditeurs aan te werven voor volgende opdrachten:

  • Financiële controle van de rekeningen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies: getrouw beeld van de financiële toestand en de activiteiten, wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen, organisatiebeheersing bij de gecontroleerde instellingen of besturen;
  • Interne rapportering en formulering van vaststellingen, conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de bevoegde minister en het parlement;
  • Toelichting van de rapporten van het Rekenhof voor het parlement.

 

U beschikt over een master/licentiaatsdiploma uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”.

U heeft ten minste 2 jaar relevante ervaring in audit of accountancy opgedaan in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consultingbureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector.

 

Aanbod

  • Een statutaire tewerkstelling in een afwisselende en maatschappelijk zinvolle functie;
  • Een minimum brutomaandwedde van 4.476,71 euro (verhoogd naargelang uw ervaring);
  • Maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding woon-werkverkeer;
  • Een aantrekkelijke vakantieregeling en ruime opleidingsmogelijkheden.

 

Contact

Meer informatie (met o.a. de selectieprocedure) is beschikbaar op de website van het Rekenhof  www.rekenhof.be, rubriek Vacatures, waar u ook het inschrijvingsformulier vindt.

Uiterste inschrijvingsdatum : 8 februari 2016 (datum poststempel).